Tupelu.com (2 weeks ago)
TPL - Rafael Bueno Ruiz inaugura su nuevo salón multidisciplinar. https://t.co/tKEfbqqMCm @chuspons https://t.co/MDsSQFy2ZN
Tupelu.com (2 weeks ago)
TPL - Nuevo ritual Orofluido Amazonia de Revlon Professional España https://t.co/kVwigJJe2k https://t.co/bqsXOS3Zzo
Tupelu.com (3 weeks ago)
adcts - Nuestras imágenes del #SebastianSDP2017, celebrado en Madrid. https://t.co/dT4DPr1zbm https://t.co/gdmDqsAFET
Tupelu.com (3 weeks ago)
TPL - D'Orleac Maquillaje Profesional presenta Nebula, maquillaje fluido de tratamiento https://t.co/xQOBcv9q4y https://t.co/VI5pGqwEmt
Tupelu.com (3 weeks ago)
TPL - Nacen los Premios Imaxe Galicia https://t.co/2x3zEDdOvh @chuspons https://t.co/iFIp1KTljl
LA ACTUALIDAD DE LA PELUQUERÍA PROFESIONAL

         

 

Colección 2016_1 Origin Kids de Petra Mechurova

Dìtská pøirozenost je nìkdy až oslòující, jemnost vlasù a jejich barevnost mìnící se s každým paprskem slunce.
A stejnì jako dìti své vlasy milují natolik, až mají tendence je ocumlávat, my milujeme své dìti a chceme uchovat jejich krásu, pøirozenost a rozvíjet v nich vkus a styl.
Pravidelné návštìvy kadeøníka a zastøihávání vlasù jsou nutností, která se nám vyplácí.
Jak dìti rostou, uèí se jak s vlasy správnì zacházet, dovídají se, co je pro nì dobré a èemu by se naopak mìly po celý život vyhnout.

„Každá žena, která má dìti, se snaží novou generaci vychovat co nejlépe.
A stejnì jako dìti uèíme pravidelnì chodit k lékaøi, mìli bychom je nauèit pravidelnì chodit ke kadeøníkovi,” upozoròuje Petra Mìchurová.

A jak o dìtské vlasy peèovat? „Jako o vlastní.
Dejte jim velkou dávku péèe.
I když se to nezdá, dìtské vlasy jsou velmi èasto polámané a pøetrhané.
Staèí nesprávná gumièka, sponky, v zimì nošení èepice a jemné dìtské vlasy jsou rázem ponièené.
Snažte se proto hodnì posilovat regeneraci, buï oplachovací maskou, nebo neoplachovacími spreji,“ odpovídá Petra Mìchurová.

Jaký úèes je pro dítì nejvhodnìjší? Petra øíká: „Pro dítì je nejdùležitìjší, aby vytvoøený úèes byl praktický.
Nemá smysl dìtem tvoøit extravagantní úèesy, naopak v jednoduchosti a pøirozenosti je krása.
Vhodné je respektovat pøirozený rùst vlasù a vytvoøit úèes, který bude sedìt a nemusí se nìkolikrát pøeèesávat.
Na denní nošení se perfektnì hodí zapletené vlasy, které se po celé den udrží spojené.
Vlasy tak nemají možnost se polámat napø.
pøi hraní nebo oblékání.
Pøi stahování vlasù si dávejte pozor na správný výbìr gumièky, vybírejte takovou která ve vlasech nebude klouzat, ale ani vlasy nepotrhá.

100051

Peluquería/Hair: petra mechurova
Maquillaje/Make-up: margita skrenkova
Fotografo/Photograph: anna mrazek kovacic
styling: jana kapounova

Temporada: 
Nom_coleccion: 
Origin Kids
Peluquero: 
petra mechurova
Fotografo: 
anna mrazek kovacic
Maquillaje: 
margita skrenkova
Otros_creditos: 
styling: jana kapounova

Tendencias

You are here

Eventos 2017


II Estilo MLG 2017

Inicio: 14 de octubre del 2017 - Final: 16 de octubre del 2017
Málaga

Salon Look 2017 logo

Salón Look 2017

Del 3 al 5 de noviembre 2017
Premios Fígaro (Fuera de Salón Look) 6 de noviembre 2017

Jornadas Llongueras

12 y 13 de noviembre 2017

Cosmobeauty 2018 logo

Cosmobeauty 2018

20, 21 y 22 de enero 2018 - Fira de Barcelona

Toni Guy Creativeteam
by Tony&Guy Australia
Scott Condon - Glycerine
by Scott Condon
Sandra Faiva Summer collection
by Sandra Faiva
Franco of Canberra Recalibration
by Franco of Canberra
Color Black Cebado
by Cebado
Pure by Andrew Collinge
By Andrew Collinge
by Biba
The individualists Yulia-Gorbachenko
by Allen Ruiz
by Michael Piastrino [Ibiza hair]
by Trevor Sorbie

                      

COLABORACIONES 2017

©2017 TUPELU.COM
Guaraní Digital, S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos
Formación

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies