Colección 2016_1 Berliner de Petra Mechurova

Honza pro Salon Petra Mìchurová zaèal pracovat hned po škole.
Má velké ambice stát se perfektním kadeøníkem a díky jeho pøístupu k práci, kterou vnímá jako náplò života, se mu jeho sen rychle plní.
Honza je nominovaný s kolekcí Berliner, která je podle jeho slov plná vzdušnosti a zároveò pøirozenosti.
Jak uvedl: „Svou kolekci jsem postavil na pøírodních barvách ve vlasech.
Chtìl jsem ukázat, že i klasické úèesy mohou být velmi rafinované a sexy.
Z mé zkušenosti vím, že žádný muž nechce vyboèovat, ale pøitom se chce odlišit od ostatních mužù.

Vzdìlávání a neustálý vývoj vnímá jako základ kadeønické profese.
Pravidelnì se úèastní rùzných semináøù zamìøených na vlasové trendy, styling a barvení.
„Nominace mì mile pøekvapila.
Už jen to, že jsem se umístil mezi pìti nejlepšími kadeøníky v této kategorii, mne posouvá dál.
Zároveò je to pro mì zpráva, že na to jdu dobøe a že mám dál bojovat,“ dodal Honza.

Kdo vyhraje titul Kadeøník roku 2015 se dozvíme 16.dubna 2016.

100051

Peluquería/Hair: honza chvojka
Maquillaje/Make-up: Renata Zelinková
Fotografo/Photograph: Nikola Šrajerová
Styling: Lenka Pavlù

Temporada: 
Nom_coleccion: 
Berliner
Peluquero: 
honza chvojka
Fotografo: 
Nikola Šrajerová
Maquillaje: 
Renata Zelinková
Otros_creditos: 
Styling: Lenka Pavlù

You are here

Tendencias

Nuevas tendencias peluquería 2017 - We are we now? -  Sloans
by Sloans
Colección Bridal 2017 de Raffel Pages
by Raffel Pages
by José García Peluqueros
Street Spirit & Alter Ego
by Montibello
Colección Tendencias Minority TONI GUY Armadale  Australia Paul
by Toni&Guy Armadale - Australia
Unembellishment rokkebony sanjascher
by Rokk Ebony
Forbidden Fruit
by Cebado
Coiff & Complices
by Coiff & Co
Rebellion de Elle Schoemaker
by Elle Schoemaker
Dolce Vita
by Saint Algue
by Royals Hair
by Raquel Saiz
by Raffel Pages
by Klaus Peter Ochs
by Kevin Murphy
Iconic de Jean Louis David
by Jean Louis David
by Intermède
Blonde hairdress 2017
by Hooker & Young
Fall in Love hair collection 2017
by Franck Provost
Bohemian Michelle hairstyle hairdress
by Francesco Group Art Team

                      

COLABORACIONES 2017

©2017 TUPELU.COM
Guaraní Digital, S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos
Formación

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies