Colección 2016_1 Origin de Petra Mechurova

Nová kolekce by se v minimalistickém popisu, stejnì tak jako je ona sama stvoøena, dala shrnout do pár slov: stylovost v ostøe broušených tvarech.

Jako umìlci, kteøí si vystaèí jen s nìkolika tahy èi nìkolika slovy, ale o to pøesnìjšími, správnì zvolenými, a proto tolik efektními, se Petra Mìchurová posouvá do nového rozmìru úèesové tvorby.
Její umìlecká zkratka, to jsou silné støihy a èiré barvy a také odvážný moderní styling s dùrazem na wet look.
Žádné zbyteèné kombinace, vyumìlkovanost nebo kalkulace.
Puristický styl se znaèí v liniích støihu, které jsou následnì stejnì citlivì upravené do trochu neobvyklého finálního looku.
Jednoduchého a tolik pùsobivého.
A stejnì tak vás osloví zpracování barev.
Zrcadlovì lesklá sytá barva jakoby odrážela sluneèní paprsky a kreslila v nich odlesky.
Jsou to ale jen tahy štìtcem, které umnì umístily do správných míst odstíny, jenž tvoøí hru svìtla a stínu.

Nové délky mikáda, které lichotí oblièeji, ofiny a patky, které se prodlužují.
Textura vlasù, která obléká oblièej a doladí tak celkový styl.
Petra Mìchurová v nové kolekci úèesù propojuje víc než kdy døív módu a vlasy.
Znovu potvrzuje svoji pozici na módní špici v kadeønictví.

Jestli milujete design a styl, tak musíte pøijít pro úèes právì sem.
Petra Mìchurová hair design

100051

Peluquería/Hair: Petra Mìchurová
Maquillaje/Make-up: Margita Skøenková
Fotografo/Photograph: Anna Mrázek Kovaèiè
Styling: Jana Kapounová

Temporada: 
Nom_coleccion: 
Origin
Peluquero: 
Petra Mìchurová
Fotografo: 
Anna Mrázek Kovaèiè
Maquillaje: 
Margita Skøenková
Otros_creditos: 
Styling: Jana Kapounová

You are here

Tendencias

Nuevas tendencias peluquería 2017 - We are we now? -  Sloans
by Sloans
Colección Bridal 2017 de Raffel Pages
by Raffel Pages
by José García Peluqueros
Street Spirit & Alter Ego
by Montibello
Colección Tendencias Minority TONI GUY Armadale  Australia Paul
by Toni&Guy Armadale - Australia
Unembellishment rokkebony sanjascher
by Rokk Ebony
Forbidden Fruit
by Cebado
Coiff & Complices
by Coiff & Co
Rebellion de Elle Schoemaker
by Elle Schoemaker
Dolce Vita
by Saint Algue
by Royals Hair
by Raquel Saiz
by Raffel Pages
by Klaus Peter Ochs
by Kevin Murphy
Iconic de Jean Louis David
by Jean Louis David
by Intermède
Blonde hairdress 2017
by Hooker & Young
Fall in Love hair collection 2017
by Franck Provost
Bohemian Michelle hairstyle hairdress
by Francesco Group Art Team

                      

COLABORACIONES 2017

©2017 TUPELU.COM
Guaraní Digital, S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos
Formación

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies