Colección 2016_1 Berliner de Petra Mechurova

Honza pro Salon Petra Mìchurová zaèal pracovat hned po škole.
Má velké ambice stát se perfektním kadeøníkem a díky jeho pøístupu k práci, kterou vnímá jako náplò života, se mu jeho sen rychle plní.
Honza je nominovaný s kolekcí Berliner, která je podle jeho slov plná vzdušnosti a zároveò pøirozenosti.
Jak uvedl: „Svou kolekci jsem postavil na pøírodních barvách ve vlasech.
Chtìl jsem ukázat, že i klasické úèesy mohou být velmi rafinované a sexy.
Z mé zkušenosti vím, že žádný muž nechce vyboèovat, ale pøitom se chce odlišit od ostatních mužù.

Vzdìlávání a neustálý vývoj vnímá jako základ kadeønické profese.
Pravidelnì se úèastní rùzných semináøù zamìøených na vlasové trendy, styling a barvení.
„Nominace mì mile pøekvapila.
Už jen to, že jsem se umístil mezi pìti nejlepšími kadeøníky v této kategorii, mne posouvá dál.
Zároveò je to pro mì zpráva, že na to jdu dobøe a že mám dál bojovat,“ dodal Honza.

Kdo vyhraje titul Kadeøník roku 2015 se dozvíme 16.dubna 2016.

100051

Peluquería/Hair: honza chvojka
Maquillaje/Make-up: Renata Zelinková
Fotografo/Photograph: Nikola Šrajerová
Styling: Lenka Pavlù

Temporada: 
Nom_coleccion: 
Berliner
Peluquero: 
honza chvojka
Fotografo: 
Nikola Šrajerová
Maquillaje: 
Renata Zelinková
Otros_creditos: 
Styling: Lenka Pavlù

Tendencias

by Hairkrone
by Jessica Sutherland for Rokk Ebony
by Robert Eaton
by Kevin Murphy
by Camille Albane
by Dessange
by Maniatis
by Jean Louis David
by Ludovic Chapalain, Jérôme Ponthieu et Raynald Bernard
by Franck Provost
by Fabio Salsa
by Coiff & Co
by Emilio Carrillo
by Ziortza Zarauza
by Sharon Blain
by Carlos Valiente @Salones Carlos Valiente
by Carlos Valiente @Salones Carlos Valiente
by Schwarzkopf Professional
by Schwarzkopf Professional
by Schwarzkopf Professional

       

COLABORACIONES 2018

©2018 TUPELU.COM
Adictos a la Peluquería S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies