Colección 2016_1 Berliner de Petra Mechurova

Honza pro Salon Petra Mìchurová zaèal pracovat hned po škole.
Má velké ambice stát se perfektním kadeøníkem a díky jeho pøístupu k práci, kterou vnímá jako náplò života, se mu jeho sen rychle plní.
Honza je nominovaný s kolekcí Berliner, která je podle jeho slov plná vzdušnosti a zároveò pøirozenosti.
Jak uvedl: „Svou kolekci jsem postavil na pøírodních barvách ve vlasech.
Chtìl jsem ukázat, že i klasické úèesy mohou být velmi rafinované a sexy.
Z mé zkušenosti vím, že žádný muž nechce vyboèovat, ale pøitom se chce odlišit od ostatních mužù.

Vzdìlávání a neustálý vývoj vnímá jako základ kadeønické profese.
Pravidelnì se úèastní rùzných semináøù zamìøených na vlasové trendy, styling a barvení.
„Nominace mì mile pøekvapila.
Už jen to, že jsem se umístil mezi pìti nejlepšími kadeøníky v této kategorii, mne posouvá dál.
Zároveò je to pro mì zpráva, že na to jdu dobøe a že mám dál bojovat,“ dodal Honza.

Kdo vyhraje titul Kadeøník roku 2015 se dozvíme 16.dubna 2016.

100051

Peluquería/Hair: honza chvojka
Maquillaje/Make-up: Renata Zelinková
Fotografo/Photograph: Nikola Šrajerová
Styling: Lenka Pavlù

Temporada: 
Nom_coleccion: 
Berliner
Peluquero: 
honza chvojka
Fotografo: 
Nikola Šrajerová
Maquillaje: 
Renata Zelinková
Otros_creditos: 
Styling: Lenka Pavlù

You are here

Tendencias

by Petra Měchurová
by Pop Academy Creative
by Debbie G with Mimi Kobayashi, Kay Matsui
by Rainbow Room International
by Jordi Pérez
Tendencia en peluquería masculina 2018
by Matt Stark
by Le Bal des Crèateurs
by Rush Hair
by Rush Hair
by Kam Hair and Body Spa
by Ruffians Barbers
by Crazy Color
Be you tiful de CDB
by Compagnia della Bellezza España
Mark Leeson Achromatic
by Mark Leeson
Furge Professional Lisa Farral Anti Ordinary trends
by Wig London for Fudge
by Raúl Zarco Team
by Xevi Jubany y Oscar Vera para KIN Cosmetics
by Mahogany Creative Team
by New Look BCN
Franco of Canberra Colección Recalibration Part 2
by Franco of Canberra

 

COLABORACIONES 2018

©2018 TUPELU.COM
Adictos a la Peluquería S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies