Colección 2016_1 Origin Kids de Petra Mechurova

Dìtská pøirozenost je nìkdy až oslòující, jemnost vlasù a jejich barevnost mìnící se s každým paprskem slunce.
A stejnì jako dìti své vlasy milují natolik, až mají tendence je ocumlávat, my milujeme své dìti a chceme uchovat jejich krásu, pøirozenost a rozvíjet v nich vkus a styl.
Pravidelné návštìvy kadeøníka a zastøihávání vlasù jsou nutností, která se nám vyplácí.
Jak dìti rostou, uèí se jak s vlasy správnì zacházet, dovídají se, co je pro nì dobré a èemu by se naopak mìly po celý život vyhnout.

„Každá žena, která má dìti, se snaží novou generaci vychovat co nejlépe.
A stejnì jako dìti uèíme pravidelnì chodit k lékaøi, mìli bychom je nauèit pravidelnì chodit ke kadeøníkovi,” upozoròuje Petra Mìchurová.

A jak o dìtské vlasy peèovat? „Jako o vlastní.
Dejte jim velkou dávku péèe.
I když se to nezdá, dìtské vlasy jsou velmi èasto polámané a pøetrhané.
Staèí nesprávná gumièka, sponky, v zimì nošení èepice a jemné dìtské vlasy jsou rázem ponièené.
Snažte se proto hodnì posilovat regeneraci, buï oplachovací maskou, nebo neoplachovacími spreji,“ odpovídá Petra Mìchurová.

Jaký úèes je pro dítì nejvhodnìjší? Petra øíká: „Pro dítì je nejdùležitìjší, aby vytvoøený úèes byl praktický.
Nemá smysl dìtem tvoøit extravagantní úèesy, naopak v jednoduchosti a pøirozenosti je krása.
Vhodné je respektovat pøirozený rùst vlasù a vytvoøit úèes, který bude sedìt a nemusí se nìkolikrát pøeèesávat.
Na denní nošení se perfektnì hodí zapletené vlasy, které se po celé den udrží spojené.
Vlasy tak nemají možnost se polámat napø.
pøi hraní nebo oblékání.
Pøi stahování vlasù si dávejte pozor na správný výbìr gumièky, vybírejte takovou která ve vlasech nebude klouzat, ale ani vlasy nepotrhá.

100051

Peluquería/Hair: petra mechurova
Maquillaje/Make-up: margita skrenkova
Fotografo/Photograph: anna mrazek kovacic
styling: jana kapounova

Temporada: 
Nom_coleccion: 
Origin Kids
Peluquero: 
petra mechurova
Fotografo: 
anna mrazek kovacic
Maquillaje: 
margita skrenkova
Otros_creditos: 
styling: jana kapounova

Tendencias

by Hairkrone
by Jessica Sutherland for Rokk Ebony
by Robert Eaton
by Kevin Murphy
by Camille Albane
by Dessange
by Maniatis
by Jean Louis David
by Ludovic Chapalain, Jérôme Ponthieu et Raynald Bernard
by Franck Provost
by Fabio Salsa
by Coiff & Co
by Emilio Carrillo
by Ziortza Zarauza
by Sharon Blain
by Carlos Valiente @Salones Carlos Valiente
by Carlos Valiente @Salones Carlos Valiente
by Schwarzkopf Professional
by Schwarzkopf Professional
by Schwarzkopf Professional

       

COLABORACIONES 2018

©2018 TUPELU.COM
Adictos a la Peluquería S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies