Colección 2016_1 Origin Kids de Petra Mechurova

Dìtská pøirozenost je nìkdy až oslòující, jemnost vlasù a jejich barevnost mìnící se s každým paprskem slunce.
A stejnì jako dìti své vlasy milují natolik, až mají tendence je ocumlávat, my milujeme své dìti a chceme uchovat jejich krásu, pøirozenost a rozvíjet v nich vkus a styl.
Pravidelné návštìvy kadeøníka a zastøihávání vlasù jsou nutností, která se nám vyplácí.
Jak dìti rostou, uèí se jak s vlasy správnì zacházet, dovídají se, co je pro nì dobré a èemu by se naopak mìly po celý život vyhnout.

„Každá žena, která má dìti, se snaží novou generaci vychovat co nejlépe.
A stejnì jako dìti uèíme pravidelnì chodit k lékaøi, mìli bychom je nauèit pravidelnì chodit ke kadeøníkovi,” upozoròuje Petra Mìchurová.

A jak o dìtské vlasy peèovat? „Jako o vlastní.
Dejte jim velkou dávku péèe.
I když se to nezdá, dìtské vlasy jsou velmi èasto polámané a pøetrhané.
Staèí nesprávná gumièka, sponky, v zimì nošení èepice a jemné dìtské vlasy jsou rázem ponièené.
Snažte se proto hodnì posilovat regeneraci, buï oplachovací maskou, nebo neoplachovacími spreji,“ odpovídá Petra Mìchurová.

Jaký úèes je pro dítì nejvhodnìjší? Petra øíká: „Pro dítì je nejdùležitìjší, aby vytvoøený úèes byl praktický.
Nemá smysl dìtem tvoøit extravagantní úèesy, naopak v jednoduchosti a pøirozenosti je krása.
Vhodné je respektovat pøirozený rùst vlasù a vytvoøit úèes, který bude sedìt a nemusí se nìkolikrát pøeèesávat.
Na denní nošení se perfektnì hodí zapletené vlasy, které se po celé den udrží spojené.
Vlasy tak nemají možnost se polámat napø.
pøi hraní nebo oblékání.
Pøi stahování vlasù si dávejte pozor na správný výbìr gumièky, vybírejte takovou která ve vlasech nebude klouzat, ale ani vlasy nepotrhá.

100051

Peluquería/Hair: petra mechurova
Maquillaje/Make-up: margita skrenkova
Fotografo/Photograph: anna mrazek kovacic
styling: jana kapounova

Temporada: 
Nom_coleccion: 
Origin Kids
Peluquero: 
petra mechurova
Fotografo: 
anna mrazek kovacic
Maquillaje: 
margita skrenkova
Otros_creditos: 
styling: jana kapounova

You are here

Tendencias

by Amparo Fernández @ LA PELU
by Steve Elias
by Petra Měchurová
by Pop Academy Creative
by Debbie G with Mimi Kobayashi, Kay Matsui
by Rainbow Room International
by Jordi Pérez
Tendencia en peluquería masculina 2018
by Matt Stark
by Le Bal des Crèateurs
by Rush Hair
by Rush Hair
by Kam Hair and Body Spa
by Ruffians Barbers
by Crazy Color
Be you tiful de CDB
by Compagnia della Bellezza España
Mark Leeson Achromatic
by Mark Leeson
Furge Professional Lisa Farral Anti Ordinary trends
by Wig London for Fudge
by Raúl Zarco Team
by Xevi Jubany y Oscar Vera para KIN Cosmetics
by Mahogany Creative Team

       

COLABORACIONES 2018

©2018 TUPELU.COM
Adictos a la Peluquería S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies